Hey! soykuriosa' avatar soykuriosa is posting videos on Unvlog.com

If you like it, sign up and start posting videos in a minute

Glenn Gould - Variations Goldberg - Partiel 1

El plaer de la repetició està en la variació.

(aquí més, per variar)
http://aam.blogcindario.com/2008/05/01219-j-s-bach-variaciones-goldberg.html
http://www.dailymotion.com/playlist/xdigj_jonjon222_gould#videoId=xr7f7