Hey! Shakesphobic' avatar Shakesphobic is posting videos on Unvlog.com

If you like it, sign up and start posting videos in a minute

Allman Brothers - Ramblin' Man

Aquí unha que "procrastina" que da gloria cando ten que estudiar, aínda que se erguera ás 7 da mañá para iso...